Dansk Korn & Foder

Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

 

Modul 1 blev afholdt i foråret 2019 på følgende datoer:

14-16. maj 2019 samt 23-24.maj 2019 på Erhvervsakademi Aarhus.

 

Modul 2 afholdes i efteråret 2019 på følgende datoer:

Tirsdag 19. november 2019       9:00-18:00

Onsdag 20. november 2019       9:00-18:00

Torsdag 21. november 2019       9:00-17:00

 

Torsdag 28. november 2019       9:00-18:00

Fredag 29. november 2019        9:00-17:00

 

 

Læs mere her:

Generel kursusinformation

Tilmelding