Dansk Korn & Foder

Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

  

Modul 2 omhandlende husdyr afholdes i efteråret 2019 på følgende datoer:

Tirsdag 19. november 2019       9:00-18:00

Onsdag 20. november 2019       9:00-18:00

Torsdag 21. november 2019       9:00-17:00

 

Torsdag 28. november 2019       9:00-18:00

Fredag 29. november 2019        9:00-17:00

 

Kurset kommer til at foregå på Erhvervsakadami Aarhus i Viby 

med dertil hørende overnatning på Wakeup Aarhus,  M. P. Bruuns Gade 27, 8000 Aarhus 

 

Læs mere her:

Generel kursusinformation

Tilmelding