Copenhagen Contracts

Københavns slutsedler

Københavns Bedømmelses. og voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandlen har udarbejdet diverse slutsedler til brug for import og eksport af korn og foderstoffer. link til slutsedlerne følger her: copenhagencontracts.dk

Konfliktløsning

Skulle du havne i en konflikt med din sælger eller køber, kan du med fordel bruge Københavns Bedømmelses- og Voldgiftudvalg for Korn- og Foderstofhandelen som konfliktløsningsinstitut. Voldgiftudvalget har eksisteret siden 1893 og derfor har stor ekspertise med at afgøre såvel nationale som internationale sager. Du kan læse mere om voldgiftudvalget her: copenhagencontracts.dk