Dansk Korn & Foder

23-12-2016

Ny aftale om krav til certificering af foder til svin

Den 22. december 2016 blev der indgået en aftale om krav til certificering af foder til svin, der produceres under DANISH produktstandarden. Aftalen er en del af den bilaterale aftale mellem QS Qualität und Sicherheit og SEGES vedr. regler for DANISH produktstandarden, som dækker over 90 procent af den danske svineproduktion. QS er et tysk fødevaresikkerhedsprogram.

I slutningen af 2015 fremsatte QS et krav til at foder til danske grise - produceret under DANISH - skulle være certificeret efter QS-standarden eller en QS-anerkendt standard - et krav som også gælder i andre lande, der leverer kød og dyr til Tyskland. Kravet gælder både salg og produktion af foder.

I 2016 har DAKOFO og SEGES arbejdet med en model, hvor foderbranchen i tillæg til kravene fra QS kunne anvende den nye ISO-standard for foder - ISO 22002-6, som et alternativ til kravet om QS-certificering.

Den 22. december 2016 blev der underskrevet en aftale mellem QS og SEGES, som udstikker rammerne for, hvordan virksomheder der producerer og sælger foder (færdigfoder, råvarer, mineraler mv.) til svineproducenter kan leve op til certificeringskravene. Aftalen træder i kraft 1. januar 2017 og gælder i tre år. 2017 er et implementeringsår. Der kan læse mere om aftalen på linket DANISH - Krav til foder.