Velkommen

DAKOFO's arbejde med ansvarlig soja

DAKOFO har gennem mange år arbejdet med at styrke forholdene for ansvarlig indkøb af soja. DAKOFO er medlem af den europiske foderinteresseorganisation FEFAC. I 2015 lancerede FEFAC den første en guideline for ansvarlig soja. I februar 2021 lancerede FEFAC den opdaterede guideline for ansvarlig soja. I den nye guideline er rammerne for ansvarlig sojaproduktion styrket inden for alle de 6 søljer, som indgår i guidelinen. Du kan finde guidelinen på linket her, hvor der også er et kort factsheet om FEFAC Soy Sourcing Guideline.     

DAKOFO arbejder for at den soja der indkøbes til den animalske sektor i Danmark, er produceret under ansvarlige forhold for natur, miljø og de mennesker der indgår i produktionen.

 

Nedenfor er angivet en række af de initiativer som branchen har tilsluttet sig. 

 

DAKOFO arbejder ud fra FEFAC Soy Sourcing Guidelines - En stærk Europæisk tilgang

Gennem sit arbejde i den europæiske foderproducent organisation FEFAC, har DAKOFO bidraget til udarbejdelsen af klare guidelines for sourcing af soja. Guidelinen kan læses her

I 2019 har DAKOFO og DAKOFOs medlemsvirksomheder samlet underskrevet FEFAC's commitment to responsible sourcing og feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes, som binder underskriverne til at følge de ovennævnte guidelines.

DAKOFO lægger stor vægt på at arbejdet med at styrke ansvarlig sojaproduktion sker gennem et stærkt internationalt setup. Danmark aftager kun ca. en halv procent af den globale sojaproduktion - og har derfor alene ikke en stærk stemme. Ved at samarbejde internationalt og stille et samlet europæisk afstemt krav til rammerne for ansvarlig soja har vi langt større effekt. Derfor er FEFACs Soy Sourcing Guidelines referencerammen for ansvarlig soja i Danmark. 

På linket til erklæringen ovenfor fremgår det at 300 europæiske fodervirksomheder har erklæret sig til at følge FEFACs soy sourcing guidelines. Danmark er sammen med Belgien og Holland de tre første lande, hvor hele den samlede nationale foderbranche underskriver erklæringen. Den danske foderbranche er dermed med helt forrest i EU - og er med til at sætte en ambitiøs dagsorden. 

Se hvilke virksomheder der har underskrevet erklæringen her (de danske virksomheder står på side 8): FEFAC's commitment to responsible sourcing og feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes 

 

Leverandører der overholder FEFAC's Soy Sourcing Guidelines er benchmarket af ITC - FNs handelscenter. Dette sikrer transparens og dokumentation for troværdighed. Benchmarken kan findes her.

 

Indløbskriterierne af 2014 - Soja 

DAKOFO gav i 2014 tilsagn om at branchen anvender nedenstående 6 kriteriet for soja til danske husdyrproducenter:

  • Leverandøren er medlem af Global Compact eller lignende
  • Leverandøren støtter ikke og er ikke involveret i børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination eller overgreb
  • Leverandøren støtter arbejdstageres ret til foreningsfrihed og retten til at indgå kollektive overenskomster for alle arbejdstager
  • Leverandøren støtter og forpligter sig til at følge soja-moratoriet og køber ikke sojabønner fra områder i Amazonas, der er ryddet efter den 24. juli 2006
  • Leverandøren har en politik om ikke at købe sojabønner, der er dyrket på arealer, der efter maj 2009 er ryddet for naturlig vegetation, med mindre det er i overensstemmelse med national lovgivning
  • Leverandøren har en politik om, at anvendelsen af pesticider sker i overensstemmelse med den lokale lovgivning samt Stockholm-konventionen og Rotterdam-konventionen.

DAKOFOs medlemsvirksomheder tilsluttede sig i 2014 overholdelsen af disse kriterier. Siden har branchen og fodervirksomhederne styrket rammerne for ansvarlig soja yderligere gennem arbejdet med FEFACs Soy Sourcing Guideline og aftaler med den animalske sektorer. 

DPI - Dansk Protein Innovation 

Efter Det Nationale Biøkonomi Panels anbefalinger på proteinområdet er DAKOFO blevet stiftende medlem af partnerskaber Dansk Protein Innovation (DPI), som er et public private partnership, som søger at styrke udviklingen af alternative proteinkilder i Danmark. 

DPI lancerede i maj 2019 en ambitiøs strategi for udvikling af nye proteinkilder til foder og fødevarer. DPIs vision er at indfri det potentialer Den Nationale Bioøkonomipanel pegede på i deres rapport - Proteiner for Fremtiden. 

 

DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel

DAKOFO er endvidere blevet medlem af DIEH, og herunder indtrådt i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, som du kan læse mere om her. DIEHs sojaalliance danner rammen om det nationale round table for dialogen om ansvarlig soja.  

 

EU PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) 

Gennem sit aktive arbejde i FEFAC, har DAKOFO deltaget i udarbejdelsen af rammerne for en fælles internationalt afstemt metode til at bestemme klimaaftrykket på foder. DAKOFO har dermed deltaget i udviklingen af Product Environmental Footprint Catergory Rules (PEFCR) for foder til fødevareproducerende dyr. PEFCR er godkendt af EU Kommissionen. Mere information om arbejdet med PEFCR kan findes her. . 

I regi af samarbejdet mellem FEFAC og en række andre nationale og internationale foderorganisationer er der etableret en fælles database med klimaaftryk på fodermidler. Databasen hedder GFLI - og kan findes her.

 

Brancheaftaler om ansvarligt soja  

DAKOFO og den danske grisebranche har indgået en aftale om ansvarligt soja til grise. Aftalen er indarbejdet i DANISH produktstandarden. DAKOFOs medlemmer har tiltrådt denne aftale. Du kan læse mere her (under krav til soja)

 

DAKOFO har indgået aftale med HK Scan om rammerne for ansvarlig soja til fjerkræproducenter. Følgende virksomheder har tiltrådt aftalen; Brdr. Ewers, Danish Agro, DLG, Hedegaard og Hornsyld Købmandsgaard.