Medleminformation

Samarbejde og fora

DAKOFO har en række formelle og uformelle fora hvor sekretariatet og medlemmerne interagerer.

Forum for Kvalitet er et forum under DAKOFO, som behandler aktuelle kvalitetsemner indenfor produktion og handel med foder og råvarer. Forum for kvalitet mødes i reglen en gang i kvartalet.

Information om DAKOFOs Forum for Kvalitet kan rekvireres hos Claus Saabye Erichsen.

 

Maltbygnetværket er et netværk mellem en række af branchens virksomheder, der mødes et par gange årligt. Netværket behandler forskellige centrale kvalitetsemner, der relaterer sig til maltbyg.

Information om DAKOFOs Maltbygnetværk kan rekvireres hos Asbjørn Børsting.

Danish Preferred

______________________________

SAI og dansk FSA-maltbyg

______________________________

Forum for Hestefoder