Om DAKOFO

DAKOFO er en brancheforening for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Foreningens formål er at varetage interesser for danske virksomheder i korn- og foderstofhandelen. Endvidere søger foreningen at fremme et godt kollegialt samarbejde blandt medlemmerne indbyrdes og at virke for opretholdelse af sunde forhold i branchen.

DAKOFO´s medlemsvirksomheder omfatter de danske korn- og foderstofselskaber, fiskefoderindustrien samt en række internationalt arbejdende handels- og mæglervirksomheder med hovedkontor i Danmark

Foreningen fører på medlemmernes vegne forhandlinger med myndighederne og varetager medlemmernes interesser i EU-organer, organisationer og institutioner, m.v., såvel i Danmark som i andre lande.

DAKOFO er det danske medlem af COCERAL - den europæiske organisation for korn- og råvarehandel og FEFAC - den europæiske organisation for Foderproduktion.

DAKOFO-sekretariatet var indtil maj 2021 placeret i den gamle Børsbygning i København, men er nu flyttet til Christianshavn. Du kan finde en medarbejder under kontakt.

Læs mere om DAKOFO i vores folder her.