Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

  

Modul 1 omhandlende planteproduktion afholdes i foråret 2023 på følgende datoer:

Mandag 8. maj 2023         9:00 - 16:00

Tirsdag 9. maj 2023          9:00 - 16:00

Onsdag 10. maj 2023        9:00 - 16:00


Mandag 22. maj 2023       9:00 - 16:00

Tirsdag 23. maj 2023        9:00 - 16:00

Modul 2 omhandlende husdyrproduktion afholdes i efteråret 2023 på følgende datoer:

Mandag 20. november 2023       9:00 - 16:00

Tirsdag 21. november 2023        9:00 - 16:00

Onsdag 22. november 2023        9:00 - 16:00

Mandag 4. december 2023          9:00 - 16:00

Tirsdag 4. december 2023           9:00 - 16:00

 

Kurserne kommer til at foregå på Erhvervsakadami Aarhus i Viby.

 

Kontakt Modul 1:
Anne Fabricius
aef@dakofo.dk
+45 5167 1541

Kontakt Modul 2:
Heidi Aagaard Geisshirt
hge@dakofo.dk
+45 2659 8472

Tilmelding