Samarbejde og fora

DAKOFO har en række formelle og uformelle fora hvor sekretariatet og medlemmerne interagerer.

Forum for Kvalitet er et forum under DAKOFO, som behandler aktuelle kvalitetsemner indenfor produktion og handel med foder og råvarer. Forum for kvalitet mødes i reglen en gang i kvartalet.

Information om DAKOFOs Forum for Kvalitet kan rekvireres hos Claus Saabye Erichsen.

 

Maltbygnetværket er et netværk mellem en række af branchens virksomheder, der mødes et par gange årligt. Netværket behandler forskellige centrale kvalitetsemner, der relaterer sig til maltbyg.

Information om DAKOFOs Maltbygnetværk kan rekvireres hos Asbjørn Børsting.

 

FSA-verificering af dansk maltbyg. I samarbejde med SAI Platform og den danske maltbyg-branche har DAKOFO implementeret Farm Sustainability Assessment (FSA) verificering af en mængde af den danske maltbyg.

Læs mere om SAI Platform og verificeringen her.

 

Forum for hestefoder er en medlemskreds af danske virksomheder der forhandler og producerer hestefoder.

Læs mere her.

 

Danish Preferred er et program for godkendelse af danske maltbygsorter.

Læs mere om programmet her.