Grundkursus i grovvarer

Med grundkurset i grovvarer, ønsker DAKOFO at tilføre medarbejderne i DAKOFO og ProAgro's medlemsvirksomheder en god faglig grundviden om landbrug, korn, foder, råvarekvalitet, handelsforhold mv., således at de er klædt godt på til at møde kunden og agere professionelt i egen organisation.

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem DAKOFO og Erhvervsakademi Aarhus for at sikre et godt match mellem kursusindhold og de behov, medlems-virksomheder og uddannelsesudvalget i DAKOFO har tilkendegivet.

 

Om undervisningen

Grundlaget for undervisningen er den enkelte deltagers dagligdag som medarbejder i grovvarebranchen. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes opgaver og erfaringer fra dagligdagen, 
så den enkelte studerende med det samme kan bruge sin nye viden i praksis. Der bliver tid til feedback, diskussioner, rådgivning og opsamling.

Deltagerne får udleveret undervisningsmateriale, som læses forud for hvert modul. 
Der gennemføres løbende elektroniske multiple choice tests. Deltagerne 
får et kursusbevis efter endt forløb.

Kurset i grovvarer består af 2 moduler à 5 undervisningsdage.

Undervisningen foretages delvis af undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus og af branchens egne eksperter  

Undervisningen ønskes gennemført som internat, da deltagerne kommer fra hele landet. Netværks-elementet betones også.

Læs mere i vores folder.

 

Læs mere her om:

Tid og sted

Tilmelding

 

Se eventuelt også andre relevante kurser udbudt af EAAA: 

https://www.eaaa.dk/dakofo