Dansk LandbrugsPlastIndsamling - DLPI

Baggrund for DLPI:

Med indførelsen af producentansvaret for emballage, får alle virksomheder som importerer eller bruger emballage, ansvaret for at håndtere deres emballageaffald. Dette omfatter indsamling, sortering og behandling af emballagen, når den er tømt og sorteret af forbrugeren. Formålet med dette ansvar er at reducere mængden af emballage, sikre en effektiv affaldshåndtering og motivere virksomheder til at designe en mere miljøvenlig emballage. Alt sammen med fokus på forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Det udvidede producentansvar for emballage træder nu i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra april 2024 skal de berørte virksomheder registrere sig og rapportere deres forventede mængder af emballageaffald for 2024. Alle former for emballage er omfattet af dette ansvar, og alle virksomheder, der sælger emballerede produkter på det danske marked, vil blive berørt.

Landbruget og forsyningen til landbruget indgår i puljen, med en beskeden mængde emballage. Men eftersom der i sorteringen, ikke skal skelnes mellem "hvad der er emballage" og ”ikke emballage”, vil landbrugsplasten også være nødvendig at indtænke, i en ordning specifikt for landbruget.

 

Det gør DLPI og forventer at 25 – 30% af det der samles, vil udgøre emballage, og resten vil udgøre plast anvendt i landbruget.

Implementeringen af ovenstående er baseret på en politisk aftale, som vedrører ændring af "Miljøbeskyttelsesloven" fra august 2022, og en udmøntende bekendtgørelse fra de fleste partier.

 

Forløbet er bekendtgørelsesmæssigt opdelt i tre faser, der strækker sig fra medio 2023 frem til 2025.

Den første del har i maj været i høring, den indeholder ud over definitioner, krav om registrering og etablering af producentregisteret (men er fortsat ikke vedtaget).

Anden del af bekendtgørelsen vil omfatte organiseringsregler, tilbagetagningsordninger, mv. Den forventes først at træde i kraft den 1. juli 2025. Det er denne ordning som DLPI bygger på, idet tilbagetagning fortsat vil være en mulighed, også kollektivt, jf. den politiske aftale.

Tredje og sidste del af bekendtgørelsen vil fastlægge kriterier for miljømæssig gradueringsordning, serviceniveauer og muligvis regler for erhvervsemballageaffald. Den vil også træde i kraft den 1. juli 2025.

 

 

Tilbage til Dansk LandbrugsPlastIndsamling