Dansk LandbrugsPlastIndsamling - DLPI

DLPI’s formål er:

At reducere mængden af brugt plast i landbruget, som ellers årligt ender i varmeværker. I stedet vil plasten blive genbrugt, få et nyt formål og være til gavn for miljøet.

DLPI bygger på følgende principper:

  • Løser udfordringerne med det udvidede producentansvar for plast i landbruget
  • Ordningen er omkostningseffektiv for branchen og landbruget
  • Der etableres en miljømæssig god løsning – sikre dokumenteret ansvarlig ordning
  • Der etableres en fællesløsning for leverandører og landbrug (afhjælper en udfordring i landbruget),
    med målsætning om at udsortere 50 % i 2025 og 80 % i 2030.
    Læs mere om "Aftalen for en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" her

 

Strategi:

DLPI overtager grovvaresektorens og medlemmers ansvar forbundet med det udvidede producentansvar - for herigennem at nå kritisk masse og gøre det lettest muligt for landmanden. Dette skal ske gennem etabelring af en egentilbagetagningsordning, som er godkendt under Dansk Producent Ansvar og Miljøstyrelsen. Reglerne for dette udestår fortsat. 

                     

 

 

Tilbage til Dansk LandbrugsPlastIndsamling