Dansk LandbrugsPlastIndsamling - DLPI

Information om registrering af virksomhed og indberetning af estimerede emballagemængder

Alle omfattede virksomheder af det udvidede producentansvar for emballage, skal i perioden fra den 1. april og senest 31. august 2024 registrere og indberette hos DPA. Virksomhederne skal registreres via CVR nr. og indberetning deres estimerede emballagemængder fra 2024. Registrering af virksomhed foregår med MitID Erhverv.

Alt ovenstående foregår via DPA’s hjemmeside, som er åbnet den 1. april.

 

DLPI/DAKOFO er i drøftelser med DPA vedr. en samlet indberetning for branchen.

 

Emballageaffald der skal indberettes i 2024

Der skal indberettes de estimere tilgængeliggjorte mængder emballage i 2024, der vil ikke blive afregnet på de mængder som virksomheden registrer for 2024, eftersom det udelukkende anvendes til opsætning af det fremtidige system. Det er først i 2025 at de mængder emballagevirksomheden faktisk har tilgængeliggjort skal indberettes. Det er først i 2025/26 at virksomheder skal betale gebyr for deres indberettede mængder, gebyret afhænger af de reelle indberettede mængder fra foregående år.

Når man som virksomhed registreres, vil der fremkomme et opstartsgebyr på 1000 kr. Hvis virksomheden allerede er registreret for andre producentansvar, vil gebyret i stedet være 500 kr.

De omfattede virksomheder skal indberette følgende fraktioner:

  • Plast
  • Træ (hvor fx. europaller først er omfattet fra 2025)
  • Metal (Ferrous)
  • Aluminium (Non-ferrous)
  • Glas
  • Pap
  • Papir
  • Ekspanderet Polystyren (EPS)
  • Mad- og drikkekartoner

Emballagerne bliver også kategoriseret i forhold til anvendelse. Her er det opdelt: primær, sekundær, tertiær og serviceemballage. Primær er salgsemballagen, det der er tættest på produktet. Sekundær som er detailpakningen, som viser varen. Tertiær er transportemballagen.

Alle fraktionerne skal indberettes i kg, hvor der skal indberettes om det er henholdsvis husholdning- eller erhvervsemballage. Som virksomheden skal der vurdere om emballagen ender hos B2C- eller B2B forbrugere.

Der skal i øvrigt oplyses, hvorvidt det enkelte emballageaffald sorteres som farligt affald (eks. nogle specielle pesticiddunke) eller som restaffald.

Der fremkommer også regler vedrørende emballager, hvor der indgår to fraktioner i produktet. Her fremkommer det, at den dominerende fraktion skal indberettes, hvis det vel og mærket ikke kan skilles fra hinanden. (Eks: label på noget plast emballage som ikke kan skilles fra hinanden)

Hvis der forventes under 8 ton tilgængeliggjort emballage (den fastsatte bagatelgrænse), kan virksomheden vælge udelukkende at registrere det som en samlet mængde i kg, fordelt på henholdsvis husholdnings- og erhvervsemballage.

 

Genbrugsaffald

Emballager som genbruges/tilbagetages 1:1, indgår først i producentansvaret den 1. januar 2025 og derved først blive defineret i fase 2 bekendtgørelsen. Et eksempel på genbrugsaffald ville være europaller, som forbruges, og efterfølgende tilbagebringes i et cirkulært system uden at blive omlagt.

 

DLPI vil opfordre til at medlemsvirksomheder afventer med at registrer sig endnu, indtil alle detaljer fra vores side er kendte. En virksomhed har kun en chance for at indberette, og kan ikke ændre i indberetningen efterfølgende. Løbende information vil blive meldt ud, både igennem vores nyhedsbrev, og direkte til medlemmer.

DLPI vil videregive i god tid inden deadline, hvornår vi kan påbegynde at indberette.

 

Præsentation af DPA's registreringssystem.pdf

 

Informationerne i guiden vil blive opdateret løbende, eftersom det ikke er alle detaljer der er kendte endnu.

 

Yderligere information vejledning til indberetning, kontakt:

Claus Saabye Erichsen                    

Email:   cse@dakofo.dk                     
Mobil:   +45 2488 3932

 

Martin Christen Lei                  
Email:   mal@dakofo.dk 

 

 

 

Tilbage til Dansk LandbrugsPlastIndsamling