Forum for Hestefoder

 

 

I juni 2019 har DAKOFO etableret en medlemskreds af danske virksomheder der forhandler og producerer hestefoder. Medlemskredsen er samlet under Forum for Hestefoder og tæller 12 virksomheder. 

Med initieringen af DAKOFOs Hestefoderforum har de danske producenter og forhandlere af hestefoder nu etableret et branchesamarbejde.

Forum for Hestefoder blev etableret for at styrke branchesamarbejdet, at tilgå fælles prækompettetive udfordringer, styrke dialogen mellem virksomheder og med de danske myndigheder. 

 Arbejdsfelter

  • Dialog i branchen
  • Dialog med relevante myndigheder
  • Internationalt udsyn
  • Samarbejde om rammer for eksport
  • Fagligt mødested for branchens virksomheder 

Foruden disse arbejdsfelter arbejder forummet med særlig fokus på tre kerneværdier som er gennemgående i forum for hestefoder.

Kerneværdier:

  • Troværdighed
  • Synlighed
  • Bæredygtighed

Disse kerneværdier er alle lige vigtige for forummet. Troværdighed bygger på evidensbaserede samtaler og argumentation. Synlighed både overfor kunder og i samarbejdet med myndigheder. Bæredygtighed for at skabe rammer, der tillader sikring af resurser til fremtidige generationer.    

Medlemmerne omfatter følgende virksomheder, Brogaarden, Dangro, Danish Agro/Hercules, DLG/Equisana, Equidan, HHCare, Hornsyld Købmandsgaard, Natural Brande, NAG, Pavo, St. Hippolyt Danmark, Vestjyllands Andel.  

Information om DAKOFOs Forum for Hestefoder kan rekvireres hos Claus Saabye Erichsen.

Artikel om Forum For Hestefoder i Ridehesten

DAKOFO og Forum for hestefoder fik muligheden for at bringe en artikel i Ridehesten. Artiklen sætter fokus på hvorfor forummet blev dannet, hvilke mål og værdier Forum for hestefoder har.

Du kan læse artiklen her.