Velkommen

16-12-2019

Kornsiloer kan udgøre en sikkerhedsrisiko for de chauffører, der kører med korn og foderstoffer. Det viste en arbejdsulykke i 2017. Foto: Arbejdstilsynet

Efter arbejdsulykke: 10.000 kornsiloer tjekket for at øge sikkerhed for chauffører

 

En alvorlig arbejdsulykke med en revnet kornsilo førte til tæt samarbejde mellem Seges, Arbejdstilsynet og Dakofo. Den fælles indsats har sikret en vigtig forbedring af arbejdsforholdene for chaufførerne i vores branche. Dakofo takker alle involverede parter for samarbejdet. Læs herunder artiklen fra LandbrugsAvisen med yderligere omtale af indsatsen for mere sikre arbejdsforhold for chauffører. 

Kan også læses i sin originale helhed ved at følge link til landbrugsavisens netavis. 

 

Alvorlig arbejdsulykke med revnet kornsilo førte til samarbejde mellem Seges, Dakofo og Arbejdstilsynet. Fælles indsats har givet mere sikre arbejdsforhold for chauffører. 

Et godt samarbejde mellem Seges, Dansk Korn & Foder (Dakofo) og Arbejdstilsynet har resulteret i bedre arbejdsmiljø for de chauffører, der leverer foder og korn til landbruget.

Samtidig har landbruget med en målrettet indsats undgået nye generelle krav til indretningen af samtlige kornsiloer i landet.

Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Chauffør kom til skade

Samarbejdet kom i stand, da en chauffør i 2017 kom alvorligt til skade, da en kornsilo på en landbrugsejendom revnede under påfyldning.

Ulykken førte til en intens dialog mellem Arbejdstilsynet og Dakofo og det har siden ført til en række tiltag, som skal gøre det mere sikkert for chauffører at fylde korn og foderstoffer på siloer i landbruget, så risikoen for lignende uheld mindskes fremover.

Siloer screenet

Et af de vigtigste tiltag er en screening af op mod 10.000 siloer på landbrug i hele Danmark.

Formålet er at kortlægge siloer, der kan udgøre en risiko, og som kræver sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet med påfyldning.

 

Screeningen bliver foretaget af de chauffører, der påfylder siloerne. Chaufførerne vurderer siloerne ud fra en række kriterier og kategoriserer dem afhængig af deres sikkerhedsmæssige tilstand.

Dermed har chaufførerne et værktøj, de kan bruge til at vurdere, hvordan de enkelte siloer kan påfyldes forsvarligt, og til en dialog med landmanden om, hvad der kan forbedres ved siloerne.

Ministerroser

Med screeningen er det lykkedes nå bredt ud med en løsning at reducere et af de arbejdsmiljøproblemer, chaufførerne kan støde på i forbindelse med påfyldning af korn og foder.

Den fælles indsats høster anerkendelse hos beskæftigelsesminster Peter Hummelgaard, som håber, at samarbejdet vil inspirere andre brancher.

"Vi skal forbedre sikkerheden og forebygge arbejdsulykker på de danske arbejdspladser. Et vigtigt element er en tæt dialog mellem myndigheder og de relevante brancher. Samarbejdet her mellem Dakofo, Seges og Arbejdstilsynet er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi i fællesskab og med relativt få midler kan få udbredt gode løsninger, der styrker medarbejdernes sikkerhed", siger Peter Hummelgaard.

I Dakofo er direktør Asbjørn Børsting også tilfreds med løsningen og samarbejdet.

"Det har været et godt samarbejde fra alle parter, og først og fremmest er chaufførernes arbejdsmiljø blevet væsentlig forbedret på en måde, så det også fungerer i en hektisk hverdag. Derudover er sikkerheden ved siloerne blevet forhøjet samtidig med, at vi har undgået ufleksible krav til indretningen af samtlige siloer i Danmark".