Dansk Korn & Foder

15-09-2016

Flere hundrede internationale kornhandlere indtager Børsen

Torsdag den 15. september har flere hundrede internationale kornhandlere og grovvarefolk sat hinanden stævne i den gamle Børsbygning i København, hvor Baltic Grain Exchange løber af stablen. Dagens agenda er netværk og nye forretningspartnere.

Uanset udviklingen på kornmarkedet har tilslutningen til Baltic Grain Exchange været støt stigende i de senere år, og arrangørerne, ProAgro og DAKOFO, ser frem til børsdagen.

– Der er ingen tvivl om, at kornhandlerne og grovvarefolkene har haft meget ud af tidligere års kornbørser for den nordeuropæiske region. Derfor kommer de igen og inviterer deres forretningsforbindelser med, siger Asbjørn Børsting, der er direktør i DAKOFO. Han vurderer, at interessen er steget, efter Polen og Baltikum blev medlem af EU i 2004, da det påvirkede markedsforholdene. Senest har også landenes ændrede profil på planteavlssiden fremmet interessen.

– Det spiller formentlig ind, at Polen og Baltikum de sidste par år har øget deres afgrødeeksport gevaldigt. Det hænger dels sammen med deres øgede produktion, dels den forbedrede afgrødekvalitet. De er således meget interessante aktører. Dertil kommer, at de danske korn- og grovvarevirksomheder såvel som mæglerne har stigende aktiviteter i Polen og Baltikum, tilføjer Asbjørn Børsting.

Deltagerne til Baltic Grain Exchange kommer især fra landene omkring Østersøen, men der er også deltagere fra bl.a. Frankrig, Schweiz, Spanien, England og Marokko, så det kommer helt sikkert til at summe på mange sprog på Børsen på torsdag.

Om Baltic Grain Exchange

  • Er en årligt tilbagevendende begivenhed i København, hvor internationale kornhandlere og grovvarefolk mødes for at netværke og udvide samhandlen
  • I år 2000 blev børsdagen arrangeret for første gang
  • Børsen arrangeres af de to brancheforeninger DAKOFO og ProAgro
  • Der er deltagere fra 19 lande i år
  • Er en af de allerstørste kornbørser i Nordeuropa
  • Børsdagen starter kl. 14 og slutter kl. 17.30. Om aftenen er der middag.