Velkommen

16-03-2018DAKOFO generalforsamling 2018 

DAKOFO afholdte den 16. marts 2018 generalforsamling på Børsen.

Formanden for DAKOFOs bestyrelse, Torben Christensen, aflagde beretning om aktiviteterne i DAKOFO i det forgange år, hvorefter direktør Asbjørn Børsting og teamchef Claus Saabye orienterede om en række af de hovedemner, DAKOFO havde arbejdet med i 2017.

Der var i år en stor deltagelse fra medlemsvirksomhederne. Endvidere deltog også gæster fra blandt andet Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Dansk Erhverv, Danske Sortsejere, CID, SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Under beretningerne blev der blandt andet orienteret om høsten 2017, om at DAKOFO og Danske Sortsejere har udviklet et helt nyt dansk godkendelsessystem for maltbygsorter med navnet Danish Preferred samt DAKOFOs arbejde med udviklingen af EyeFoss.

 

DAKOFO kunne ligeledes glædeligt orientere om, at der er kommet tre nye medlemmer af i løbet af det seneste år; ScanGrain, Overgaard Agro samtBaltic Pulses & Proteins. Dermed repræsenterer DAKOFO nu 45 virksomheder inden for korn-, foder-, malteri- og mæglervirksomhed

 

Efter generalforsamlingen var der arrangeret en netværksfrokost, hvor gæster og medlemmer havde mulighed for at diskuterer aktuelle emner.

 

Om aftenen afholdtes den traditionelle generalforsamlingsmiddag i Børssalen.