Velkommen

18-03-2019

DAKOFOs direktør Asbjørn Børsting orienterede i sin beretning om blandt andet BREXIT.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen holdt gæsteoplæg for dagen deltagere.

DAKOFO generalforsamling 2019

 

DAKOFO afholdte fredag den 15. marts 2019 sin årlige generalforsamling på Børsen. Udover beretninger fra året der gik gæstede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen generalforsamlingen, hvor han holdt gæsteoplæg for deltagerne.   

 

Formanden for DAKOFOs bestyrelse, Torben Christensen, aflagde beretning om aktiviteterne i DAKOFO i det forgange år. Herefter orienterede direktør Asbjørn Børsting og teamchef Claus Saabye om de hovedemner der har fyldt i DAKOFOs arbejde i 2018, med fokus på både de nationale og internationale hovedemner, samt samarbejdet i regi af de europæiske partnere. Nogle af de hovedemner der især var ekstra fokus på i beretningerne, var det nærtforestående BREXIT samt arbejdet med bæredygtighed og klima i branchens forsyningskæder.

Det er med stor tilfredshed at DAKOFO kan takke Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen for hans gæsteoplæg til generalforsamlingen. Især DAKOFO og ministeriets arbejde med en ny maltbyg handelsprotokol med Kina lagde ministeren særligt vægt på at fremhæve.

Der var i år med 110 deltagende rekordstor deltagelse fra medlemsvirksomhederne og indbudte gæster. Heriblandt deltog indbudte gæster fra blandt andet Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Dansk Erhverv, Danske Sortsejere, CID, SEGES, Landbrug & Fødevare. Som noget nyt blev generalforsamlingen afholdt i den smukke gamle Børssal. 

DAKOFO kunne ligeledes glædeligt orientere om, at der er kommet tre nye medlemmer til i løbet af det seneste år. Det drejer sig om, A-One, Pecus International samt urtefarm. Hermed repræsenterer DAKOFO nu 48 virksomheder indenfor korn-, foder-, malteri- og mæglervirksomhed.

Efterfølgende om aftenen afholdes den traditionelle generalforsamlingsmiddag i Børssalen for repræsentanter fra medlemsvirksomhederne samt særligt indbudte gæster.