Velkommen

03-06-2020

DAKOFO's Direktør, Asbjørn Børsting, valgt som Præsident for EU´s Foderorganisation - FEFAC

Direktør Asbjørn Børsting

FEFAC - den europæiske foderorganisation her netop valgt Asbjørn Børsting som Præsident. Det skete på FEFACs årsmøde i dag den 3. juni 2020.

FEFAC er brancheorganisation for den samlede EU foderindustri. FEFACs medlemskreds dækker foderbrancheforeningerne i 22 EU-lande samt foreninger i Schweiz, Tyrkiet, Norge, Serbien og Rusland med status som associerede medlemmer.

Den europæiske foderindustri beskæftiger over 100.000 personer på ca. 3.500 produktionssites. EU's samlede produktion af foderblandinger udgør 164 mio. tons årligt. Omsætningen for den europæiske foderindustri er estimeret til 50 milliarder euro.

FEFAC blev stiftet i 1959 og er i dag en stærk anerkendt EU-brancheorganisation, der agerer som den europæiske foderbranches talerør. Udover arbejdet i EU har FEFAC også transatlantiske og globale samarbejder med søsterorganisationer verdenen rundt. FEFAC beskæftiger sig med de centrale arbejdsfelter med relation til EU's fodervirksomheder. Klima og bæredygtighed, fødevare- og fodersikkerhed, dialog med EU-Kommissionen, samarbejde med og om handelsrelationer i dialog med kædepartnerne er blandt de mest centrale arbejdsfelter i FEFAC.

 

Mange vigtige dagsordener i EU – behov for internationale løsninger

Produktionen af fødevarer er central for mange af de store og vigtige dagsordener   lige nu i EU.

” Vi står foran en meget interessant fremtid, hvor foderbranchen har en rolle at spille i forhold til at løse nogle af de samfundsudfordringer vi står overfor. Det er derfor en spændende opgave, at Asbjørn Børsting skal stå i spidsen for FEFACs bestyrelse. Arbejdet i FEFAC hænger godt sammen med alt det, vi arbejder på herhjemme i DAKOFO – så vi ser mange synergieffekter ” udtaler DAKOFOs bestyrelsesformand Torben Christensen.

Fra DAKOFO vil vi nu prioritere endnu flere kræfter i det internationale samarbejde. Udover at skulle varetage posten som Præsident i FEFAC, er vi i DAKOFO også aktive medlemmer i FEFACs komiteer – der arbejder målrettet med meget relevante emner indenfor klima og bæredygtighed, fodersikkerhed, husdyrernæring, EU's landbrugspolitik, Brexit mv.. Det kommer til at trække nogle ressourcer – men det er meget centrale arbejdsfelter, hvor vi nu får mulighed for at sidde med helt tæt på drøftelserne i EU, fortsætter Torben Christensen.

 

Bæredygtighed og øget fokus på ansvarlig soja

Både i Danmark og på EU-niveau er foderbranchen aktiv i arbejdet med ansvarlig soja. Konkret arbejdes lige nu på en opgradering af FEFACs retningslinjer for ansvarlig soja, så de indeholder specifikke kriterier for at sikre afskovningsfri soja. Desuden vil guidelinen også omfatte robuste verificeringssystemer. Lanceringen af de opgraderede retningslinjer forventes at være på plads inden udgangen af 2020.

DAKOFO støtter fuldt op om FEFACs arbejde og den danske foderbranche har allerede sat en række konkrete mål og forpligtigelser.

 

 

Dato: 3. juni 2020