Velkommen

19-06-2020

DAKOFO’s generalforsamling 2020

DAKOFO afholdt d. 19. juni 2020 denne gang den årlige generalforsamling virtuelt via Microsoft Teams. Foruden beretninger fra det forgangne år fra DAKOFO’s formand og direktør deltog også Miljø- og Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard med et gæsteoplæg for deltagerne.


På trods af de mere udfordrende omstændigheder angående fysisk afholdelse af generalforsamlingen på Børsen, så var der alligevel stor opbakning og stor deltagelse til den årlige generalforsamling fra medlemsvirksomhederne.

Formanden for DAKOFO’s bestyrelse, Torben Christensen, aflagde begyndelsesvis beretning for aktiviteterne som blev gennemført i 2019.

Efterfølgende præsenterede DAKOFO’s direktør Asbjørn Børsting en række emner inden for korn og proteinafgrøder, der har fyldt meget i DAKOFO’s arbejde i det forgangne år. Foruden dette blev der ligeledes berettet omkring det internationale arbejde, der har været af særlig karakter i 2019 for DAKOFO.
Der var desuden i beretningerne særligt fokus på bæredygtighed og arbejdet med dette.


Ved dette års generalforsamlingen deltog Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard med oplæg. Henrik Studsgaard har været departementschef i ministeriet siden juni 2015, hvor han forinden var departementschef i Miljøministeriet.
Oplægget fra departementschefen omhandlede blandt andet den nuværende politiske situation nationalt med ny regering og fokusset på klima – såvel som internationalt. Desuden fortalte departementschefen om arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel i samarbejde med Asbjørn Børsting og det politisk meget aktuelle emne angående bæredygtig soja og andre proteiner.


Endvidere kunne DAKOFO endnu en gang glædeligt præsentere hele 10 nye medlemmer hos DAKOFO. Disse nye medlemmer er Emmelev A/S, KMC, Nutrimin A/S, Brogaarden ApS, Dangro Nordic, Equidan Vetline ApS, HHCare ApS, Natural Brande A/S, Pavo og St. Hippolyt Danmark A/S. Dermed repræsenterer DAKOFO nu 52 virksomheder indenfor korn-, foder-, malteri- og mæglervirksomhed.

Desværre måtte formandsskabet til DAKOFO's generalforsamling meddele af dettes års afholdelse af Baltic Grain Exchange var aflyst grundet Covid-19, men at der allerede nu blev set frem til afholdesen af European Commodities Exchange i 2021 i Købenahavn.

DAKOFO ville ligeledes gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer for den store opbakning og deltagelse.

 

Dato: 19. juni 2020