Velkommen

08-01-2019

Dansk Protein Innovation er etableret.

Et nyt, bredt partnerskab af virksomheder og forskningsinstitutioner, Dansk Protein Innovation, ønsker at booste den danske produktion af bæredygtig protein til blandt andet foder, fødevarer og pharma. Målet er en koordineret indsats, der kan fokusere viden og forskningsmidler derhen, hvor det giver mest værdi for branchen.

Verden mangler proteiner til dyr og mennesker, og med stigende befolkningstilvækst vil behovet kun stige. Og det skal samtidig være bæredygtige proteiner, siger formanden for Dansk Protein Innovation, Lars Hvidtfeldt, som er repræsentant for Landbrug & Fødevarer.

Bag partnerskabet står blandt andet nogle af landets største fødevare- og ingrediensvirksomheder, foderindustrien og universiteter.

At foderprotein er det rette sted at starte, bakker Asbjørn Børsting, direktør DAKOFO, op om. Asbjørn Børsting er desuden formand for regeringens bioøkonomipanel.

- Der er et stort potentiale, og vi tror på, at det er realistisk inden for nogle år at erstatte en tredjedel af den importerede foder-soja med nærproduceret protein. Der mangler endnu en del forskning og et kommercielt gennembrud, men vi tror på, at vi i samarbejde kan skabe de løsninger, der skal til, siger Asbjørn Børsting.

- Efterspørgslen ér der, og den er stigende. Det vil være rigtigt godt med forskningsindsatser, der sker i et samarbejde mellem universiteter og virksomheder med kommercielle interesser. Det skal der til for at gøre fodret rentabelt for landmanden, siger Asbjørn Børsting. Han peger desuden på, at en form for godskrivning af miljø- og klima-gevinsten ved at dyrke flerårigt græs eller kløver der bliver forarbejdet på et bioraffineringsanlæg, kan være med til at gøre det til en fornuftig forretning for hele kæden.

Yderligere information: Claus Saabye Erichsen, 2488 3932 eller Asbjørn Børsting: 2192 2000