Velkommen

28-06-2018

Dispensation til den danske brødhvedeordning

DAKOFO har i samarbejde med Danske Sortsejere, DI-Fødevarer/De Danske Handelsmøller, SEGES Planter og KWS Scandinavia fået dispensation til to sorter, som optages på den danske brødhvedeliste til dyrkningsæsonen 2018/2019. 

Sorterne KWS Lili og KWS Zyatt optages på brødhvedelisten 2018/2019, Sorterne optages på listen da der er stor efterspørgsel på dem fra de danske møller. Sortere har en høj formalingsgrad og højt meludbytte. Dette er egenskaber, der gør sorterne velegnede til melfremstilling. 

Afprøvningen af KWS Lili har vist, at der ikke er så stærk en sammenhæng mellem sedimentationsværdien og brødvolumen,
som tidligere antaget, idet KWS Lili opfyldte kravet til brødvolumen på trods af manglerne i forhold til sedimentationsværdien.

Tilsvarende havde KWS Zyatt et marginalt for lavt sedimentationsindeks på et point under kravene, hvorimod
meludbyttet er særdeles tilfredsstillende. KWS Zyatt er endvidere indklassificeret i højeste klasse for bagekvalitet i England.

 

Landbrugsstyrelsen vil i efteråret, i samarbejde med DAKOFO og resten af erhvervet revidere kriterierne for optagelse på brødhvedelisten. 

 

DAKOFO stiller sig tilfredse med Landbrugsstyrelsens beslutning, så brødhvedelisten fremadrettet vil blive mere markedsorienterede, og derved kunne føre til større mængder dansk brødhvede til glæde for både dansk landbrug og de danske forbrugere.