Velkommen

15-06-2020

EU's foderbranche er på rette spor med ansvarlig og afskovningsfri soja

Den hollandske organisation for bæredygtig handel - IDH – har den 28. maj 2020 publiceret sin European Soy Monitor 2018. Her stilles skarpt på den globale sojaproduktion og EU's import, og rapporten viser, at den soja, der importeres til Europa, i stigende grad lever op til FEFACs Soy Sourcing Guidelines.

”Rapporten viser, at vi bevæger os i den rigtige retning i forhold til at øge mængden af bæredygtig soja i EU. I DAKOFO og den danske foderbranche er vi blandt de europæiske lande, der er gået forrest, og vi har gennem flere år arbejdet for at fremme ansvarlig soja, så der stilles konkrete krav til ansvarlig produktion af den soja, der importeres til Danmark. Det er vores mål, at al soja, vi anvender i vores foderblandinger, senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja – inklusiv krav til at være afskovningsfrit,” siger Asbjørn Børsting, direktør i DAKOFO.

Den danske import af soja udgør kun en halv procent af den globale produktion. Derfor har DAKOFO med den europæiske foderorganisation (FEFAC) som omdrejningspunkt, været med til at udarbejde en fælles EU-strategi sammen med kolleger i de andre EU-lande. DAKOFO har valgt at gøre det på denne måde, fordi en samlet europæisk foderbranche kan opnå langt større effekt ved at stille krav til ansvarlig sojaproduktion i dyrkningsområderne.

”I DAKOFO og FEFAC arbejder vi lige nu på en opgradering af retningslinjerne for ansvarlig soja, så den indeholder specifikke kriterier for at sikre afskovningsfri soja. Desuden vil guidelinen også omfatte robuste verificeringssystemer. Lanceringen af de opgraderede retningslinjer forventes at være på plads inden udgangen af 2020,” siger Asbjørn Børsting.

Det er positivt, at EU Soy Monitor 2018 pointerer vigtigheden af en målrettet vurdering af risikoen for afskovning for den soja, der anvendes i Europa. FEFACs estimater viser, at ca. 80 % af al soja, der blev brugt i EU i 2018, stammede fra dyrkningsområder med lav eller ingen risiko for skovrydning. Det er vigtigt, at dette forhold også indgår i de samlede vurderinger.

Opgørelser fra FEFAC viser en stigende anvendelse af ansvarlig soja og certificeret afskovningsfri soja i 2019. Opgørelsen viser en samlet EU-anvendelse af soja produceret i henhold til FEFACs retningslinjer på mere end 10 mio. ton i 2019. Det er en stigning fra ca. 6-7 mio. tons i 2017.2025 erklæring
Den øgede efterspørgsel på ansvarlig soja blev styrket yderligere af FEFACs 2025-erklæring, hvor fodervirksomheder erklærer, at de senest i 2025 importerer soja i henhold til FEFACs retningslinjer. DAKOFO og alle DAKOFOs medlemmer er gået med forrest og underskrev i september 2019 samlet denne erklæring.

Tilsammen har over 250 europæiske fodervirksomheder nu underskrevet 2025-erklæringen. Heraf har foderbrancherne i Danmark, Holland og Belgien samlet nationalt underskrevet erklæringen.


Nye proteiner
Udover arbejdet i EU er DAKOFO også medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og medlem af DIEHs Alliancen for Ansvarlig Soja. Samtidig har fodervirksomhederne i Danmark engageret sig ganske markant i udviklingen af nye lokaltproducerede proteinfodermidler. Det gælder blandt andet bioraffinering af proteiner fra græs, udvikling af nye konkurrencedygtige hestebønnesorter, protein fra søstjenemel og mikrobielt produceret protein. ”Det er områder, hvor der er store muligheder for at øge den danske produktion af protein til foder”, udtaler Asbjørn Børsting, der glæder sig over de mange tiltag, der arbejdes med – både i Danmark og EU.

 

 

Dato: 28. maj 2020