Velkommen

10-06-2019

Landbrugskommisær Phil Hogan gæstede FEFAC årsmødet 2019. Her ses kommisæren i færd med at besvare et spørgsmål fra salen i forbindelse med en debat session.

FEFAC jubilæums årsmøde

FEFAC har netop afholdt sit årsmøde 2019, som samtidigt også markerede organisationens 60-års jubilæum.  

 

Torsdag og fredag den 6. og 7. juni deltog Asbjørn Børsting og Claus Saabye som repræsentanter fra DAKOFO til FEFACs årsmøde, som samtidigt også markerede organisationens 60-års jubilæum. Årsmødet fandt sted i de flotte lokaler ved ”Royal Museum of Art and History” i Bruxelles.

Den europæiske landbrugskommissær Phil Hogan var indbudt til at holde oplæg. Phil Hogan lagde i sit oplæg vægt på den europæiske dagsorden indenfor klima omstilling i landbruget og fokus på øget lokal proteinforsyning i Europa bla. med fokus på mulighederne for ved oprensning af planteproteiner fra alternative proteinafgrøder men også vigtigheden af fortsat prioritering af planteforskning bla. igennem de europæiske Horizon programmer.  

Yderligere understregede kommissær Hogan vigtigheden af fri international handel for herved at sikre tilstrækkelige muligheder for at source ressourcer samt hvor vigtig samhandel er som forudsætning for at skabe vækst og velstand. Dette er emner som ligger dybt og centralt i EU-samarbejdet og kommissær Hogan lagde vægt på at det således er helt centralt for EU-samarbejdet at skabe et sundt og stærkt handelsmiljø for landbrugsprodukter.

Ligeledes anerkendte kommissær Hogan det store og vigtige arbejde foderbranchen er i gang med netop indenfor klima, bæredygtighed og lokal proteinproduktion, som f.eks arbejdet omkring FEFACs PEFCR værktøj.