Velkommen

03-02-2021

FEFAC udgiver Soy Sourcing Guidelines 2.0

Den 3. februar 2021 lancerer FEFAC – den europæiske foderbrancheorganisation – sine nye opdaterede Soy Sourcing Guidelines.

FEFACs Soy Sourcing Guideline er EU-foderbranchens professionelle anbefalinger til hvilke krav, der skal stilles til ansvarlig sojaproduktion. I 2015 lancerede FEFAC den første version af guidelinen. Nu er FEFAC klar med en opdateret og endnu mere ambitiøs version 2.0. 

Selvom EU's selvforsyningsgrad på foderproteiner i dag er på omkring 76 %, har vi i EU et behov for at importere proteinfodermidler for at kunne forsyne markedets efterspørgsel på foder. EU vil også fremover fortsat være afhængig af import af proteinfodermidler som soja. Netop derfor arbejder den europæiske foderbranche, med FEFAC som motor, fortsat på at sikre ansvarlig forsyning af råvarer.

I september 2020 lancerede FEFAC sit FEED Sustainability Charter 2030 – rammen for arbejdet med bæredygtighed i foderbranchen. Charteret har 5 ambitioner, og en af disse er netop Ansvarlig Råvareforsyning. Med lanceringen af den ny FEFAC Soy Sourcing Guideline sætter FEFAC et ambitiøst signal om, at EU's foderbranche ønsker transparens for ansvarlig soja og samtidigt stiller krav til sine producentlande. 

Lanceringen af den nye guideline bygger på et grundigt forarbejde, hvor FEFAC har været i dialog med stakeholders fra hele kæden. Asbjørn Børsting forklarer:

I FEFAC har vi målrettet arbejdet med at opdatere EU-foderbranchens guidelines for ansvarlig soja, som første gang blev lanceret i 2015. Ambitionen har hele tiden, siden 2015, været at hæve barren for de krav, vi som europæisk foderbranche stiller til ansvarlig produktion af soja – og dermed løbende styrke kravene i takt med markedets udvikling. Med den nye guideline gør vi lige præcis det. Vi har strammet eksisterende og tilføjet nye kriterier – og vi har gjort det efter grundige diskussioner med både producenter og leverandører.

Et af de vigtige emner i opdateringen handler om, at sojaproduktionen ikke skal medvirke til at drive afskovning og konvertering af vigtige naturområder. Her indfører vi med den nye guideline et modul, så EU's fodervirksomheder og andre stakeholders får øget transparens og kan vælge de leverandører, som kan garantere, at produktionen ikke driver afskovning eller konvertering af vigtige naturområder”.

Netop det sidste element er meget vigtigt i den nye guideline. Det skyldes, at der er fokus på at kunne levere på markedets ønsker om, at EU's sojaforsyning ikke skal medvirke til afskovning. FEFACs Soy Sourcing Guideline handler dog ikke alene om at kunne levere på markedets krav til ingen afskovning. Guidelinen stiller også krav til, at produktionen sker ansvarligt i forhold til både arbejdsforhold, miljøforhold, lokal lovgivning og god landbrugspraksis. Guidelinen forholder sig således både til CSR- og miljøkrav.

 

 

Behov for internationalt fokus

Den globale sojaproduktion er ca. 350 mio. tons, hvoraf vi i Danmark kun aftager ca. 0,5 %. Samlet aftager EU ca. 8-10 %. Hvis vi skal gøre en forskel og medvirke til at skabe varige on ground ændringer i de lande, hvor sojaen bliver produceret, er der behov for at samarbejde internationalt. Derfor er der vigtigt, at vi taler med en samlet stemme i EU. Det kan vi med den nye guideline, hvor vi sender et ambitiøst EU-signal til de sojaproducerende lande.

 

Asbjørn Børsting udtaler: ”Jeg er overbevist om, at FEFAC i dag har været i stand til at yde et betydeligt bidrag til at øge gennemsigtigheden på markedet for ansvarlig sojaforsyning, og at vi sammen på langs af hele kæden nu kan styrke samarbejdet om fortsat at sikre ansvarlig forsyning af soja til Danmark.”

 

læs de fulde guidelines her.

Yderligere information:

Asbjørn Børsting, +45 2192 2000, asb@dakofo.dk

Claus Saabye Erichsen, +45 2488 3932, cse@dakofo.dk