Velkommen

25-09-2020

Fredag den 25. september 2020 afholdt FEFAC deres årlige kongres, der i år foregik virtuelt.

Kongressen havde flere end 500 deltagere fra den europæiske foderindustri – også fra DAKOFO og flere medlemsvirksomheder er der stor opbakning til kongressen.

 

FEFAC Sustainability Charter 2020-2030

Under kongressen blev det nye ”Feed Sustainability Charter 2020-2030” præsenteret. Charteret fremhæver på hvilke områder, hvor der især skal implementeres tiltag og konkrete forpligtigelser for at forbedre bæredygtigheden i den europæiske foderindustri. De fem primære ambitioner i ”The Sustainability Charter” er følgende:

  1. Bidrage til klimaneutral husdyrproduktion samt fiskeopdræt gennem foder
  2. Fremme bæredygtige fødevaresystemer gennem øget ressource- og næringseffektivitet
  3. Fremme ansvarlig indkøbsprocedure
  4. Bidrage til forbedret sundhed og velfærd hos husdyr
  5. Styrke landbrugets og foderbranchens socioøkonomiske robusthed

 

Charteret indeholder desuden specifikke mål og initiativer under hensyntagen til FN’s bæredygtighedsmål.

Samtlige medlemmer af FEFAC har underskrevet Chartret, og der er derfor stor opbakning i den samlede branche.

du kan læse det samlede Charter her