Velkommen

08-06-2018

Grundkursus i Grovvarer

DAKOFO kan med glæde at meddele at der i efteråret opstartes et kursus for ansatte i DAKOFO’s og ProAgro’s medlemsvirksomheder.

Fra vores medlemsvirksomheder har der været udtrykt stor interesse for, at der på brancheniveau tages initiativ til et samarbejde mellem de danske korn-, foder- og handelsvirksomheder om et uddannelsesforløb med fokus på grovvarehandel. Konkret har det ført til kurset ”Grundkursus i Grovvarer, som skal give en basal introduktion til branchen, kunderne og de varer, der handles med.

Kurset er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og består af et forårsmodul (fokus på planteproduktion) og et efterårsmodul (fokus på husdyrproduktion).
Kurset har opstart d. 5. november 2018.

Læs mere om grundkurset og al praktisk information om Grundkurset her.

 

Læs mere på vores hjemmeside:

www.dakofo.dk/grundkursus/information    

 

Tilmelding

Læs mere om tilmelding her:

www.dakofo.dk/grundkursus/tilmelding

 

Spørgsmål:

Henvendelse Claus Saabye Erichsen på mail cse@dakofo.dk, eller telefon 2488 393.