Velkommen

03-05-2023

Nyt partnerskab vil genanvende og udsortere 12.000 ton plast i landbruget

Korn- og foderbranchens virksomheder repræsenteret i brancheforeningen Dansk Korn og Foder (DAKOFO) har sammen med Arla og Dansk Planteværn netop etableret partnerskabet Dansk Landbrugs Plastindsamling (DLPI), der fremover vil stå for at indsamle og genanvende emballage og plast i landbruget.

Fra 2025 stilles der nye krav til at emballager og plast i landbruget skal udsorteres og genanvendes. Plast bruges i meget emballage samtidig med at der anvendes store mængder plast i landbruget til blandt andet ensilering af afgrøder. Det anslås, at landbruget årligt anvender en plastmængde på ca. 12.000 ton som primært stammer fra big bags, plastsække, plastdunke, ensilageplast og anden øvrig plast i landbruget. DLPI-initiativet skal gavne miljøet, afhjælpe plasthåndtering hos den enkelte landmand samt skabe en løsning for virksomheder i forhold til de kommende krav til emballagegenanvendelse.

DLPI er i fuld gang med at få defineret den endelige model for plastindsamlingen. Intensionen er, at indsamlingen af plast fra landbruget påbegyndes i 2024, og at en endelig landsdækkende struktur er helt på plads i 2025, når processerne er optimeret.

”DAKOFO repræsenterer leverandører til landbruget, som har en forpligtelse til at sikre ansvarlig bortskaffelse af den plastik, som virksomhederne emballerer og opbevarer produkter i. Vi ønsker, at langt mere plast genanvendes end det bliver i dag. Derfor etablerer vi nu DLPI, der både skal håndtere og genanvende emballager, som er omfattet af kommende EU-krav, samt den plast, der bliver anvendt i landbruget, som ligger udenfor de kommende EU-krav. Det mener vi er det mest ansvarlige at gøre,” siger Peter Torsell Iversen, der er valgt som bestyrelsesformand for DLPI.

”Med DLPI vil vi via en kollektiv løsning, indsamle plast og emballager fra bedrifterne, og skabe en enkel og effektiv struktur, så der hele vejen tænkes på hele landbrugserhvervet og på miljøet. Vores mål er at plasten skal indsamles via afhentning direkte i landbruget suppleres med mulighed for egen-indlevering af plast til indsamlingsstationer, ” siger han.

Beslutningen om etableringen af DLPI bygger på en kortlægning af anvendelsen plastemballage og landbrugsplast i branchen, som DAKOFO har udarbejdet i 2022. Den baserer sig på data fra DAKOFOs medlemmer, og viser et samlet plastforbrug i landbruget på ca. 12.000 ton. 25 % plast bliver brugt af virksomheder til emballering af foder, såsæd m.v., og 75% plast anvendes af landbruget på deres bedrifter.

Poul Petterson, direktør i medlemsservice i Arla Foods, ser et stort potentiale i DLPI.

”Landbrugene bliver større og større, og det er afgørende for os, at både vi og leverandørerne til landmændene, tænker miljøet ind i vores aktiviteter. Vores forsyning med mælk fra landbruget forpligter, både landmændene og os, og vi ser DLPI, som et godt fundament for hele branchen for at kunne forstærke den positive udvikling vi allerede er i fuld gang med hos Arla. Arla ser derfor store perspektiver i DLPI, så plasten i landbruget bliver indsamlet og genanvendt til gavn for både landmand og miljø,” siger han.

Den danske lovgivning om grøn omstilling siger, at 50% af plasten fra landbruget skal udsorteres fra 2025. Samtidig siger EU's lovgivning om udvidet producentansvar for genanvendelse af plastemballager at mindst 50% plast skal genanvendes. Fra begge sider er det blot en start idet intentionerne rækker videre. Med DLPI er det målet, at de involverede organisationer og virksomheder lever op til disse krav fra 2025.

Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn, mener at DLPI er det rigtige vej at gå for, at branchen kan leve op til fremtidens krav.

”EU's lovgivning om udvidet producentansvar for plastemballage vil allerede fra 2025 stille krav til virksomheder. Med DLPI får vi en kollektiv, simpel og effektiv løsning, som både hjælper virksomheder og landmænd.” siger hun.

 

En indsats fra DLPI, der sigter mod at genanvende alt plast i landbruget, er det langsigtede mål.

 

Læs mere om Dansk Landbrugs Plastindsamling (DLPI) her.

 

DLPIs bestyrelse

Bestyrelsen i DLPI vil bestå af:

 

Peter Iversen, Danish Agro, Formand

Lars William Schmidt, DLG, Næstformand

Hans Otto Ewers, Brdr. Ewers

Poul Bank Pettersson, Arla Foods

Tanja Andersen, Dansk Planteværn