Velkommen

06-11-2018

Nyt partnerskab vil skabe bæredygtigt protein ’made in Denmark’

Fakta:

  • Bestyrelsen for Dansk Protein Innovation består af Landbrug & Fødevarer, DAKOFO, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, KMC, Arla, Danish Crown, DLF-Trifolium, Inbiom, Teknologisk Institut.
  • Formand for bestyrelsen er Lars Hvidtfeldt, repræsentant for Landbrug & Fødevarer. Sekretariatet placeres hos Landbrug & Fødevarer.
  • Dansk Protein Innovations advisory board er bredt sammensat af repræsentanter fra fødevaresektoren, videns institutioner og øvrige interessenter.

Dansk Protein Innovation er et nyt bredt samarbejde der skal målrette og intensivere udvikling og forskning indenfor dansk produceret protein til foder, fødevarer og pharma. Formålet er at skabe nye forretningsmuligheder i Danmark, som også bidrager med en øget miljøgevinst.  

DAKOFO glæder sig over tilblivelsen af Dansk Protein Innovation, hvormed at der er store potentialer for at udvikle og øge dansk produktion af protein.

"Der er et stort potentiale og vi tror på, at det er realistisk inden for nogle år at erstatte en tredjedel af den importerede foder-soja med nærproduceret protein. Der mangler endnu en del forskning og et kommercielt gennembrud, men vi tror på, at vi i samarbejde kan skabe de løsninger, der skal til", forklarer Asbjørn Børsting, direktør i DAKOFO og medlem af bestyrelsen i Dansk Protein Innovation.

Foderstofbranchen oplever allerede i dag stor interesse fra danske landmænd, som efterlyser nærproduceret protein.

"Efterspørgslen er der, og den er stigende. Der mangler endnu noget forskning i planteforædling og i en bedre fordøjelighed af de raffinerede grønne produkter. Det vil være rigtig godt med forskningsindsatser der sker i et samarbejde mellem universiteter og virksomheder med kommercielle interesser. Det skal der til for at gøre foderet rentabelt for landmanden", uddyber Asbjørn Børsting, som påpeger at en form for godskrivning af miljø- og klimagevinsten ved at dyrke flerårigt kløvergræs der videreforarbejdes på et bioraffineringsanlæg, kan være med til at gøre det til en fornuftig forretning for hele kæden.

Formanden for Protein Innovation Danmark Lars Hvidtfeldt, som er repræsentant fra Landbrug og Fødevarer, forklarer, "Dansk protein kan produceres bæredygtigt og være en gevinst for miljøet. Dermed ligger der også en gevinst for samfundet, når vi får etableret en proteinproduktion i større skala i Danmark. Samtidigt er der virksomheder, som ser et stort forretningspotentiale også i en international kontekst. Alt det vil vi nu forfølge, og vi er ambitiøse og overbeviste om, at vi når langt ved at samle kræfterne".