Velkommen

27-06-2018

Strammere regler for Glyphosat har stor betydning

DAKOFO noterer sig med tilfredshed, at Miljø- og Fødevareministeriet nu indfører et totalforbud for brugen af Glyphosat i korn til konsum, herunder maltbyg, efter fremspiring.

 

Eksportmarkederne har været undrende over undtagelsen om de 30 dage

DAKOFO har løbende haft kontakt med både danske og udenlandske aftagere af dansk maltbyg. Her har DAKOFO mødt stor undring over denne mulighed for at behandle 30 dage før høst, når man i de andre store maltbygproducerende lande som Frankrig og Tyskland har et totalforbud for brug af Glyphosat i korn til konsum.

 

Især den tyske malteri- og bryggeriindustri, har stillet sig spørgende til formuleringen med de 30 dage. Tyskland er den klart største aftager af dansk maltbyg og aftager årligt en 1/3 af den samlede danske produktion. Det er DAKOFOs klare vurdering, at formuleringen med de 30 dage, ville have haft en direkte negativ påvirkning på dansk maltbygs konkurrenceevne på især det tyske marked. Det er derfor af stor markedsmæssigt betydning, at man nu indføre en strammere formulering.

 

DAKOFO har indgivet høringssvar på bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, for at få ændret formuleringen, du kan læse DAKOFOs høringssvar her.

 

DAKOFO har allerede været i kontakt med det tyske marked, som roser den indsats der er lagt for at få denne nye formulering. Dette bevidner, at den nye strammere formulering direkte styrker dansk maltbygs kvalitetsrenommé på vigtige eksportmarkeder.