Medleminformation

SAI og dansk FSA-maltbyg

Fra høst 2020 implementerer DAKOFO og den danske maltbyg-branche en fælles Farm Sustainability Assessment (FSA) -vertificering af en mængde af den danske maltbyg. Arbejdet sker efter ønske fra den Europæsiske malteri- og bryggerisektor, som i stigende grad efterspørger at kunne dokumentere at deres råvarer er blevet vurderet efter de tre bæredygtighedskriterier, økonomisk, socialt ansvarlighed, og miljø, for herved at kunne benytte resultatet af FSA-vertificeringen i deres fremadrettede råvarer sourcing politik. 

 

SAI Platform 

Sustainable Agricultural Initiative Platform (SAI Platform) er en non profit organisation, som er stiftet i 2002 af en række større drikke- og fødevarevirksomheder. 

SAI er en platform for drikke- og fødevareindustrien, hvor der kan diskuteres emner inden for bæredygtighed, på et prækompetitivt grundlag. Du kan læse meget mere om SAI og deres mange projekter på deres hjemmeside ved at følge linket. 

 

FSA (Farm Sustainability Assessment) værktøjet

En af SAI - platform's mange projekter er udarbejdelsen af FSA værktøjet, som er et 112 spørgsmåls spørgeskema, der kan benyttes til at vurdere, forbedre og validere forskellige landbrugsproduktioners bæredygtighed. 

SAI Platform har lavet en engelsksproget introduktionsvideo til de 10 spørgsmålskategorier. Følg link til videoen.  

FSA spørgeskemaets 112 spørgsmål er inddelt i 10 overordnede spørgsmålskategorier, som dækker alle tre dele af bæredygtighed: økonomisk, socialt og miljø. Alle spørgsmålskategorier er med henblik på, hvad du som landmand kan gøre for at identificere indsatsområder på din bedrift. Det er vigtigt at notere sig at FSA værktøjet primært handler om løbende forbedring. Det vil sige først at identificere indsatsområder, men vigtigst af alt at forbedre sig. 

Der er ti spørgsmålskategorier med i alt 112 spørgsmål. Herunder er listet de ti kategorier. Ved at følge linket kan du åbne et engelsksproget PDF-dokument udarbejdet af SAI platformen. I hvert dokument kan der læses meget mere om de enkelte spørgsmålskategorier, og hvad man kan gøre af forbedringer. Dokumenterne er udarbejdet til anvendelse globalt og derfor vil de enkelte temaer have varierende aktualitet afhængig af din kontekst. 

 

 

Spørgsmålene er opdelt i tre grupper; Essentiel, Basis og Advanced. Alt afhængig af hvor vigtigt de vægtes i forhold det den endelige resultat score. 

 

Det samlede FSA-spørgeskema kan findes her. 

 

Af figuren til venstre fremgår det, at landbrugsvirksomheden, der benytter FSA'en, vil opnå en score (Bronze, Sølv eller Guld) på baggrund af hvor mange spørgsmål der er opfyldt i FSA'en i de forskellige katagorier, samt hvorledes disse spørgsmål vægtes i de tre grupper. 

 

Det Danske FSA-Maltbyg Program 

Formålet med det danske maltbygprogram er at lave en objektiv vurdering af bæredygtighed i den danske maltbygproduktion ved anvendelse af en internationalt anerkendt standard.

DAKOFO og vores medlemmer oplever et stigende ønske for at kunne levere denne dokumentation til senere led i værdikæden. Vi anser det derfor som værdifuldt, for både landmænd og virksomheder i værdikæden, at kunne levere denne dokumentation. 

Her til at starte med følger DAKOFO FSA Maltbyg programmet vurderingen i SAI FSA version 2.1. Det er dog målsætningen løbende at følge med udviklingen at det herved er nærliggende med SAI FSA version 3.0 i 2023 eller anden nyere. 

Programmet implementeres løbende gennem forår og sommer 2020, fremskridt og status vil løbende blive opdateret her på siden. 

 

Gruppen af omfattede landmand i Farm Management Gruppen (FMG) 

Programmet fungerer ved, at den enkelte landmand tegner kontrakt med en grovvarevirksomhed, som deltager i DAKOFO FSA Maltbygprogrammet. Der vil typisk være tale om en DAKOFO medlemsvirksomhed. Rent teknisk er det afgørende, at kontrakten er udarbejdet før høst og/eller eventuel levering af maltbyggen, og at det tydeligt fremgår, at der er tale om vertificeret FSA-maltbyg. Eftersom der er tale om dansk produceret maltbyg, er det eventuelt kun en landbrugsvirksomheds danske aktiviteter, der kan være inkluderet i FSA-maltbyg programmet. 

Overordnet er formålet at 70% af den danske maltbyg her til en start kan opnå vertificering. DAKOFO forventer således, at det vil dreje sig om en gruppe af cirka 1000 landmænd. 

 

Betingelser for deltagende landmænd

For de landmænd, der ønsker at deltage i FMG'en, og herved levere vertificeret FSA-maltbyg, er der en række betingelser, som er nødvendige for at sikre sporbarhed og opnå vertificeringen. 

  • For det første skal landmanden acceptere at deltage i FSA-maltbyg programmet og herved også give tilladelse til at nødvendig personfølsom data videregives til DAKOFO's særlige FSA afdeling, som sikrer at landmanden er korrekt registret i gruppen af omfattede landmænd (FMG'en). 

  • Kun anvendelse af certificeret udsædskorn til etablering af FSA-vertificerede maltbyg marker. Årsagen til at sædekornet absolut skal være certificeret er at der i forbindelse med FSA-maltbyg vertificeringen er specificeret en lang række krav til sporbarhed og biosikkerhed (bla. sygdomme). 

  • Modtage materiale om relevante tiltag for herved at holde sig orienteret og forbedre bedriftens bæredygtighed i henhold til produktionen af dansk FSA-martbyg.
     
  • Samtykke til eventuel FSA-vurdering udført af DAKOFO og potentielt tredjeparts auditør. 

 

Kontinuerlig forbedring

SAI Platform ligger stor vægt på kontinuerlig forbedring. Således er det afgørende for vertificeringen, og formålet med vertificeringen som helhed, at alle involverede aktører både deltager aktivt i at tage stilling til hver deres udgangspunkt og desuden sætter sig mål for forbedring - primært med hensyn til produktionens bæredygtighed.

Styregruppen for dansk FSA-vertificeret maltbyg fastsætter en branche-plan for forbedring, som har til formål, at alle deltagere i fællesskab har fælles brancheforbedringer at arbejde med.