Velkommen

Foderbranchen stopper brugen af fiskemel i foder til økologiske høner

23. januar 2023.

Foreningen Danske Æg har mandag besluttet at stoppe brugen af fiskemel i foderet til økologiske høner i Danmark på baggrund af en ny undersøgelse fra DTU, som viser, at PFAS er fundet i økologiske æg.


I forlængelse af beslutningen fra Danske Æg har DAKOFO valgt at stoppe brugen af fiskemel i foder til æglæggende økologiske høner.


”Vi prioriterer fødevaresikkerhed meget højt, og ud fra et forsigtighedsprincip stopper vi derfor brugen af fiskemel i foder til æglæggende økologiske høner. Vi mener, at det er den rigtige beslutning i lyset af den viden, vi har nu, og den beslutning Danske Æg har truffet,” siger Asbjørn Børsting, direktør i DAKOFO.


DAKOFO og foderbranchen har løbende haft dialog med Fødevarestyrelsen om risikovurderingen på PFAS i forhold til foder- og fødevarekæden. Her er der hidtil ikke peget på foder som en risikokilde. Undersøgelsen fra DTU skærper i sagens natur fokus på området og den mulige risiko for indhold af PFAS i fiskemel samt mulige følgevirkninger i fødevarekæden.


På baggrund af den nye viden har branchen taget kontakt til både myndigheder samt fiskemelsproducenterne og deres brancheorganisation for at få en risikovurdering og mere viden om PFAS.


Kontakt:
Asbjørn Børsting, Direktør, +45 2192 2000, asb@dakofo.dk
Claus Saabye Erichsen, Teamchef, +45 2488 3932, cse@dakofo.dk

Baltic Grain Exchange

DAKOFO and ProAgro are looking forward to welcome participants for the 18th annual Baltic Grain Exchange. The participants cataloque is now available.

Kommissionen har netop offentligtgjort ny rapport omhandlende plante proteiner i EU, DAKOFO glæder sig over rapporten, samt dennes forslag til styrkelse af dyrkning af protein afgrøder i EU.

BGE dinner 2018

13-07-2018
Der blev i dag afholdt informationsmøde om Danish Preferred programmet
DAKOFO afholdte den 16. marts 2018 generalforsamling på Børsen
COCERAL her netop offentliggjort sit foreløbige skøn for EU landenes areal, udbytter og produktion i 2018.
Danish Preferred er nu et varemærke .
Beslutningerne fra danish preferred komitéens første møde 29. januar 2018 er nu offentligt tilgængeligt.
Fefac har offentliggjort estimater for produktion af foderblandinger i 2017 i EU
Coceral har udpeget Iliana Axiotiades som ny Secretary General, hvor hun afløser Teresa Babuscio.
Coceral har udgivet deres seneste høstestimat for høsten 2017 i EU-landende for korn og oliefrø.
Stor deltagelse ved DAKOFOs generalforsamling 2017
Den 10. marts 2017 var DAKOFO inviteret til at give en orientering om branchens arbejde med at sikre kvaliteten af dansk maltbyg.
Der er indgået forlig mellem Fødevarestyrelsen, L&F og DAKOFO, om tilbagebetaling af gebyrer for foderkontrollen.
DAKOFO havde i dag besøg af repræsentanter fra den tyske malt branche til drøftelse om overvågning af kvaliteten af maltbyg i Danmark.